maanantai 2. maaliskuuta 2020

Lyhyet tiivistelmät | Short summaries

Lisäämme tähän esitelmien lyhyitä tiivistelmiä pikku hiljaa. Pidemmät tiivistelmät ovat saatavilla seminaarin tapahtuessa. / We will add short summaries of the speeches here as we receive them. Longer summaries will be available during the conference.