perjantai 26. maaliskuuta 2021

Tervetuloa! Welcome!

TOIVO
            HOPE


Entä jos kaikki käy lopulta hyvin?

What if all shall be well?

Kaikki sessioiden videot pysyvästi täällä: 
All the videos of the sessions are permanently available here:
youtube.com/toivohope

Kaikille avoin kansainvälinen seminaari.
Interentissä ja Aleksanterin teatterissa, Helsingissä pe-la 9.-10.10.2020. Lisäksi videoita ennen ja jälkeen seminaarin.


HOPE

What if all shall be well?


An International Conference Open for All.

Online and in the Alexander Theatre in Helsinki, Finland on October 9-10, A.D. 2020. And to be continued e.g. with a Q&A with the international speakers!

Seminaari järjestettiin Kari Tikan uuden oopperan Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperan yhteydessä (ensi-ilta 8.10.2020).

The conference was arranged in conjunction with Kari Tikka's new opera Love is Strong as Death (premier on October 8, 2020). More info on the Opera. Libretto (text) in English.

A Podcast about Christianity and Universal Salvation

If you are interested in the relationship between Christianity and universal salvation, I recommend this new podcast: Grace Saves All: Christianity and Universal Salvation, with David Artman. Several of the speakers of this Hope conference (including Brad Jersak, Peter Hiett, Georges Sarris, Petri Tikka) are featured. Here are podcasts which feature me (the chairperson of the Hope conference):

Ep. 44 Petri Tikka from Helsinki, Finland on Being a Lutheran Pastor and a Christian Universalis‪t 

Ep. 45 Petri Tikka on Proclaiming the Gospel from a Christian Universalist Perspectiv‪e

(Jos olet suomea ymmärtävä, suosittelen Markus Finnilän "Harhaoppia"-podcastin jaksoa, vaikka kyse ei olekaan harhaopista.)

tiistai 22. joulukuuta 2020

Conference Papers + Moltmann's GreetingBelow you can find the contents of the speeches that were held in English in text form. For the videos, go to: youtube.com/toivohope

Peter Hiett: "Our Story and Our Hope" | + summary

Brad Jersak: "Daring to Hope: Ulimate Redemption in the Sacred Scriptures, Theology and Worship of the Early Church" (powerpoint)

Robin Parry: "The roles of Scripture, tradition, reason, and experience in journeys towards embracing universalism: An historical exploration of diversity in lived Christian experience"

Ilaria Ramelli: "Why Was Gregory of Nyssa Never Condemned? Among the Many Followers of Origen: Isaac of Niniveh and Julian of Norwich"

George Sarris: "Passages on Divine Judgment and Hope in the Bible"

In addition, here is Jürgen Moltmann's greeting for the conference: 

Greetings from me and Blessings from God
for your conference on Universal Salvation.

Universalism can be a very hot question between Christian groups: The ones are condemned for universalism and the others are despised for particularism.
If you start with the faith of believers you end up in dividing. Humanity in believers and unbelievers
the believers go to heaven and the unbelievers go to hell.
If you start withe grace of God every limitation or condition
would be a contradiction.
I am curious which solution your conference is finding.

Yet there is still another perspective in „Universal Salvation“:
the universe, the cosmos, die Welt.
With his resurrection Christ became the head of the cosmos: anakephalaiosis Ton Panton (Eph 1, 10).
We don`t live in a hostile world,
but in reconciled cosmos (2 Cor 5, 19).
Universal Salvation gives us hope for the world.
Will you discuss the cosmic Christ as well in your conference? 
I wish theological courage and humility.

lauantai 21. marraskuuta 2020

Tukea Suomen kirkon pappisliitolta / Support


Toivo elää ja loistaa. Toivo-seminaari on saanut apurahaa Suomen kirkon pappisliitolta. Asia julkistettiin marraskuussa. Kiitän siitä seminaarin puheenjohtajana liittoani! Tuki tuntuu tärkeältä, sillä sydämeni asia on antaa toivolle ääni maailmassamme, joka sitä varsinkin nyt todella tarvitsee. Kiitän myös yksityishenkilöitä, jotka ovat lisäksi tukeneet seminaaria taloudellisesti. Yst. terv. Petri Tikka

Hope is alive! The Hope conference received a grant from the union of Lutheran pastors in Finland. I am grateful for this support from my union, as well as for the financial support of a few private individuals! All support feels especially important now in the weird corona times - hope is needed. In all situations, my heart is committed to give Christian hope for all a voice. God bless! Petri Tikka, conference chairperson

perjantai 9. lokakuuta 2020

Toivo-seminaarin alkupuhe: Mitä on kaikkien pelastuminen?

 

Tervetuloa Toivo-seminaariin!

Minun nimeni on Petri Samuel Tikka. Olen järjestämässä tätä seminaaria yhdessä Kotimaa-lehden, isäni, kapellimestari-säveltäjä Kari Tikan sekä akateemisen toimikunnan kanssa. Seminaari on ekumeeninen ja kansainvälinen: näkökulmia tulee anglikaanisesta, evankelikaalisesta, katolisesta, luterilaisesta, ortodoksisesta ja reformoidusta teologisista perinteistä asian arvostetuimmilta tutkijoilta.

Näkökulma toivoon on koko ihmiskuntaa ja luomakuntaa koskeva toivo. Se perustellaan kristinuskon lähtökohdista käsin. Kyseessä on varhaiskirkollinen oppi tai käsitys Kristuksesta kaikkien Pelastajana. Pelastus koskee kaikkia koskaan eläneitä ihmisiä. Aiheen perinteisin nimi on apokatastasis-oppi eli kaiken ennalleen asettaminen. Oppina se tunnetaan kaikkien pelastumisena eli universaalina pelastuksena. Joskus sitä nimitetään myös kristilliseksi universalismiksi – tosin viimeinen termi on kiistelty ja harhaanjohtavakin. Kristillisen universalismin mukaan Kristus on ainoa tie taivaaseen ja kaikki saavat uskon häneen. Kuitenkin pelkällä ”universalismilla” tarkoitetaan yleensä ajatusta, jonka mukaan kaikki pääsevät taivaaseen uskosta riippumatta.

maanantai 21. syyskuuta 2020

Marko Marttila & Petri Tikka

  

Tässä esitellään Petri Tikka (oikealla), seminaarin puheenjohtaja, sekä Marko Marttila (vasemmalla), joka puhuu seminaarissa Psalmin 23 toivosta elokuvissa. Petri Tikka on helsinkiläinen pappi ja tutkija, joka on kuitenkin Mikkelin hiippakunnan papistoa. Marko Marttila on kyseisen hiippakunnan dekaani. (Kiitos hänen tuestaan vuosien varrella! yst. terv. Petri) 

Here we introduce Petri Tikka (picture on the right), the chairperson of the conference, as well as Marko Marttila (on the left), who will be talking in the conference concerning the hope of Psalm 23 as presented in movies. Petri Tikka is a Lutheran pastor and scholar from Helsinki. He is a pastor in the diocese of Mikkeli in eastern Finland, since he was ordained as a pastor in eastern Finland. Mark Marttila is the dean of the diocese. (Thank you for your support through the years! - Petri)

Libretto: Rakkaus on väkevä kuin kuolema (Kari Tikka)

Kari Tikka: Rakkaus on väkevä kuin kuolema


ooppera


libretto säveltäjän 2014-2020

'

perjantai 11. syyskuuta 2020

Aku Visala

kuva Aku Visalasta
kuvaaja: Jani Laukkanen

Aku Visala on teologian tohtori ja uskonnonfilosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii akatemiatutkijana ja selvittelee vapaan tahdon saloja. Aku on toiminut tutkijana myös Oxfordin (UK), Princetonin (USA) ja Notre Damen yliopistoissa (USA). Hänen tutkimuksensa liittyvät teologian, filosofian ja kognitiotieteen yhtymäkohtiin. 

Aku Visalan puheen abstrakti: 

Ihmisen kuolemanjälkeistä elämää koskevassa viimeaikaisessa filosofisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota tahdonvapauden ja perinteisen helvettiopin risteyskohtiin. Valtaosa filosofeista katsoo, että helvettioppia voidaan puolustaa vain, jos ihmisen vapaa tahto hyväksytään. Perinteinen luterilainen teologia on kuitenkin torjunut ihmisen tahdonvapauden. Luterilainen teologia on siis sitoutunut kolmeen keskeiseen väittämään: (1) Jumala on ylivertaisen rakastava ihmisiä kohtaan ja tahtoo kaikkien ihmisten pelastumista; (2) ihmisellä ei ole vapaata tahtoa; (3) jotkut ihmiset joutuvat helvettiin (tai tämä on mahdollista). Näitä väitteitä ei kuitenkaan voida näitä perustellusti kannattaa samanaikaisesti. Väitteiden (1) ja (2) perusteella voidaan muodostaa uskottava argumentti väitettä (3) vastaan: jos (1) ja (2) hyväksytään, seuraa näistä universaali pelastus, eli väite (3) on epätotta. Samoin voidaan muodostaa uskottava argumentti väitteiden (2) ja (3) pohjalta väitettä (1) vastaan: jos taas (2) ja (3) hyväksytään, seuraa tästä väitteen (1) epätotuus; Jumala ei olekaan rakastava ja tahdo kaikkien ihmisten pelastusta. 

The abstract of Aku Visala's lecture:

Philosophical theologians have recently debated the conjunction of free will and the traditional doctrine of hell. Most contemporary philosophers agree that the doctrine of eternal hell can be morally defended only under the assumption that human beings have free will. However, traditional Lutheran theology has rejected human free will. Lutheran theologians are, for the most part, committed to three claims: (1) God is supremely loving and wills the salvation of all; (2) humans have no free will; (3) some humans will go to hell (or at least this is a possibility). I will suggest that these claims cannot be consistently held. A plausible argument can be formed from (1) and (2) against (3): if (1) and (2) are true, then (3) is false and everyone will be saved. Moreover, a plausible argument can be formed from (2) and (3) against (1): if humans have no free will and some humans will be damned, then God is not supremely loving towards humans.      


Hope Conference Discount on Wipf & Stock Books

Robin Parry, one of the speakers in the Hope conference, is a theological editor for Wipf and Stock Publishers. He has kindly provided anyone interested in the conference an opportunity to acquire very good and relevant books on hopeful theology for a considerable discount. You can purchase any of the titles mentioned below at a 40 % discount. Email your order to orders@wipfandstock.com and reference the coupon code "HOPEFUL". Offer expires by the end of October 2020. 

You can find links to the discounted books below for more info. I have marked the books involving speakers in the conference with an asterisk (*). All of the books are very relevant, but as an introduction to the subject of Universal Salvation, I would especially recommend Thomas Talbott's book The Inescapable Love of God. Or, alternatively, The Evangelical Universalist by Robin Parry. For a historical look at Christian universalism, I would recommend "All Shall Be Well" (edited by Robin Parry) or both of the two volumes of A Larger Hope? (by Ilaria Ramelli and Robin Parry). 

Petri Tikka, conference host